free webpage counters

Fysikshow.dk

Intern
Forside
Introduktion | Hvad laver vi? | Fysikforsøg
Feedback | Billeder fra shows
Kalender | Bestil et show | Hvor har vi været?
Hvem er vi? | Tidligere medlemmer | VIP
Forside | Program | Praktiske oplysninger | Online-tilmelding | Sponsorer | Udsendt materiale
Sikkerhed
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link


Hvad laver vi i et show?

I et almindeligt fysikshow kommer vi igennem en lang række forsøg, der handler om elektromagnetisme. Vi gennemgår Ohms lov og forsøger at give eleverne en intuitiv forståelse af strøm og spænding, så de har mulighed for at få et indtryk af, hvad begreberne elektromagnetisme og induktion dækker over. En del af forsøgene kan udføres af eleverne under vejledning af en showfysiker, så vi bruger gerne eleverne som hjælpere i løbet af showet. En del af vores forsøg er specialbyggede for at kunne vise bestemte eksotiske fænomener, og dem tager vi selvfølgelig også med!

Lyd og bølger kommer vi ikke uden om i fysikkens verden. Vi demonstrerer forskellige typer bølger og forklarer hvordan bølgelængde, frekvens og amplitude hænger sammen. Hvis vi har at gøre med en usædvanligt intelligent klasse, viser vi måske en demonstration af den fotoelektriske effekt, som Einstein forklarede teoretisk i 1905.

Alle materialer har en bestemt tilstandsform, som afhænger af tryk og temperatur. Ved at ændre på enten trykket eller temperaturen, kan vi udforske hvordan disse tilstande hænger sammen og hvordan ændringerne påvirker kendte materialers opførsel. Vi medbringer noget så eksotisk som flydende kvælstof, som har en temperatur på ÷196 °C!

Bestil et show her.